1. Wstęp

Komponentowe podejście w programowaniu aplikacji/gier to założenia inny sposób przechowywania danych i metod niż w podejściu obiektowym. Podstawową różnicą w stosunku do typowego OOP jest inna koncepcja rozszerzenia funkcjonalności danego obiektu:

 • w OOP dziedziczenie jest podstawą  rozszerzenia funkcjonalności,
 • w podejściu komponentowym „ważniejszym” modelem jest zastosowanie „kompozycji”.

W przypadku Javy uzyskam to poprzez zastosowanie interfejsów. Każdy komponent będzie posiadał pewne właściwości, które będą zdefiniowane przy pomocy interfejsu.

2. Definicje/Założenia

Trochę definicji i założeń aby nam przybliżyć to podejście komponentowe.

W programowaniu komponentowym możemy wyróżnić następujące elementy:

 • Jednostka (Entity) – reprezentuje prosty obiekt gry lub programu, np. porcje danych. Połączenie ich stanowią się w świat gry lub dane programu.
  W grach jednostką możemy określić: playera, bazę dowodzenia, pocisk, statek.
  W programach przetwarzających dane jednostką możemy określić jedną porcję przetwarzanych danych (komunikat danych).
 • Komponent (Component) – jest to atrybut, zachowanie lub cecha danej jednostki.  Np.: pozycja cechą jest pozycja X:Y, kolor, czas życia, zachowanie na akcje użytkownika. W przypadku przetwarzania danych czas otrzymania komunikatu, źródło komunikatu, typ komunikatu, itd.
 •  System – w przypadku programowania komponentowego system zawiera algorytmy i logikę, która zostaje wykonana na jednostkach świata. Dany podsystem wie o tych jednostkach które są niezbędne do wykonania danej logiki Zapewnia do dużą separację podsystemów programu. Dla przykładu w typowej grze możemy wyróżnić następujące systemy/podsystemy: render, logika AI, wyszukiwanie ścieżek, poruszanie się obiektów, reakcje na zdarzenia użytkownika.

Najważniejsze założenia:

 1. Każda jednostka ma swój unikalny ID, na ogół nie zawiera innych danych ani logiki.
 2. Komponent zawiera dane nie zawiera logiki.
 3. System zawiera algorytmy i logikę do pracy na komponentach.

3. Cel projektu

Celem tego będzie napisanie silnika prostych gier zbudowanych służącej do wytarzania/prototypowania. Ktoś powie kolejny silnik, edytor, itd. … to prawda jest ich setki, tysiące … ale:

 • na co dzień zajmuję się programowaniem aplikacji backendowych oraz mobilnych (Java, PHP, itd.), które głównie przetwarzają dane rozproszone, wiec programowanie multimediów/gier to jest tak mała odskocznia
 • swoje pierwsze demko napisałem w 1994 roku na C-64 w czystym asm, w 2004/2005 pierwszy silnik renderujący, tak więc pora się sprawdzić  oraz jak to się mówi … Back to the Roots

Co zostanie użyte:

 • język: Java/C++ graika: OpenGL, OpenGL 2.0 ES Shader language
 • kompatybilność: Windows, Linux, Andoid, HTML5 na razie nie przewiduję bo eksport do GWT różnie mi działa.
 • główny framework  – libGdx oraz mojej komponenty używane w s3omm
 • inne biblioteki wyjdą w praniu
 • swing – do wykonania edytora pozwalającego na edycję parametrów komponentu oraz składania do kupy całości
 • środowisko programistyczne: NetBeans, InteliJ
 • oraz dużo kawy ……

4. Przydatne linki