Javowy framerwok do obsługi współbieżności to nie tylko dziedziczenie po interfejsie theread, ale również wiele innych przydatnych klas, interfejsów i innych rozwiązań. Niektóre z nich opisałem w poprzednich artykułach. Dzisiaj na zakończenie postaram się opisać pozostałe, nie omówię tu oczywiście wszystkich. To więc startujemy: Semaphore i Lock Standartowo w Javie metody, fragmenty kodu synchronizujemy przy […]