Jarosław Czub DevBlog

Ogólnie o programowaniu

Category: Java (Page 2 of 3)

Java 8 – sortowanie i komparatory

Implementacje typu TreeSet i TreeMap umożliwiają porządkowanie danych, gdyż są one układane w kolekcji według operacji porównywania. Domyślnie w TreeSet i TreeMap dane są sortowane według porządku naturalnego (w kolejności: A B C D…). Jeżeli chcemy zastosować inny rodzaj sortowania powinniśmy użyć własnego komparatora podczas tworzenia instancji obiektu TreeSet lub TreeMap. Warto zauważyć ze w Javie 8 rozbudowano klasę komparatorów […]

Java 8 – Kolekcje cz. 2 – przykłady List, Set, Map

Parę małych przykładów z użyciem kolekcji: Operacje na listach // // Tworzenie listy z tablicy // List<String> list1 = Arrays.asList(new String[]{"Pierwszy", "Drugi", "Trzeci", "Czwarty", "Piąty"});   // // Standartowe tworzenie listy // List<String> list2 = new ArrayList<>(); list2.add("Pozycja 1"); list2.add("Pozycja 2"); list2.add("Pozycja 3"); list2.add("Pozycja 4"); list2.add("Pozycja 5");   // Dodajemy duplikat list2.add("Pozycja 4");   // […]

Java 8 – Kolekcje cz. 1 – Interfejsy, klasy, metody

Kolekcje w Javie oraz klasy narzędziowe z biblioteki java.util.Collections to bardzo potężne narzędzia do operowania na danych. Można stwierdzić za prawidłowe dobranie struktur danych oraz ich sposobów przechowywania, może bardzo zoptymalizować i przyśpieszyć działania programu. Czasami bardziej skutecznie niż „wysublimowane algorytmy i optymalizacje kodu”. Przy używaniu kolekcji należy brać pod uwagę, nie tylko typ i […]

Java 8: Wielowątkowość cz1. – wstęp, theread, synchronizacja

Wielowątkowość w programowaniu to nie jest łatwy temat, źle użyta jest przyczyną bardzo wielu kłopotów. Ten temat będzie podzielony na parę części: Wielowątkowość cz1. – wstęp, theread, synchronizacja Wielowątkowość cz2. – komunikacja międzywątkowa, synchronizacja poprzez kolejkę Wielowątkowość cz3. – egzekutory, pule wątków, Future i Callable Wielowątkowość cz4. – framerwork Fork/Join Wielowątkowość cz5. – klasy wspomagające […]

Java 8: Lambda

Dawno nie było pisania technicznego :(, troszkę jest rzeczy na głowie. Dzisiaj na tapetę idzie Java 8 i jej jeden z ficzerów operator Lambda. Co to są Lambdy? Jest to uproszczony sposób zapis metod anonimowych, tylko taki bardziej czytelniejszy. Lambda nawiązuje do języków funkcyjnych, gdzie tak jak w matematyce kładzie się nacisk na obliczanie wartości […]

Panie u mnie działa …. a u mnie nie chce … Google Web Tolkit, SoundManager i libGdx

Multiplatformowość, wszędzie teoretycznie jest bez problemu i zawsze działa … ale w teorii. Mam projekt nad którym pracuję w wolnych chwilach od produkcyjnego kodowania, wykorzystującą libGdx’a, z założenia do wykonywania aplikacji wieloplatformowych Windows, Linux, MacOS, Android, oraz HTML/WebGL oraz dużo rzeczy wspomaga. I któreś to podejście do kompilacji projektu do Weba przy pomocy GWT i […]

Java 8, sortowanie z użyciem lambda

Tak, na szybko. Przykład sortowania danych z użyciem wywołań lambda. Skraca to zapis kodu oraz poprawia czytelność (pod warunkiem że się z odpowiednio sformatuje kod). Poniżej 3 przykłady: Sortowanie tablicy tekstów według długości teksu Sortowania tablicy tekstów według ostatniego znaku Sortowania mapy gdzie mamy klucz oraz zbór losowych wartości. Sortowane są według średniej arytmetycznej Czemu […]

Java8, pierwsze koty za płoty …

Wczoraj zainstalowałem JDK8 i NetBeans 8, nowe ficzery po pierwszych przymiarkach pokazują “moc”. Pozwalają na przyśpieszenie pisania, podobnie jak kolekcje w Scali. Nie ma co czarować, chłopaki z Oracla podglądają konkurencję (C#, Scale, Akka, itd.) i implementują pewne rozwiązania. Jedyna wada, że narazie nie można lambdy i streama wykorzystać bez kombinacji (na GitHubie jest już […]

Access to variable of another object – reflect method

When create a GUI class I’m find a problem of access to the variables in another class using a universal procedure. Here is my solution to the problem package testexample;   import java.lang.reflect.Field;   class S3Element {   private Object obj=null; private Field fld=null; private String fieldName="";   /** * * @param obj – A […]

How to add balancer in scala 2.9 and akka 2.0.2

In Akka 2.0.2 authors change a procedure to set a load balance. Example to set router: val system = ActorSystem("HarvestSystem") val router = system.actorOf(Props[SiteTestActor].withRouter(RoundRobinRouter(nrOfInstances = testSiteWorkes)))   implicit val timeout = Timeout (10 seconds)   val countUrl=index.values.size val countDownUrl = new CountDownLatch(countUrl)   var cnt=0 index.values.foreach(url =>{   Sys.info("HarvestActor::"+actorName,"Start site test "+cnt+": "+url.toString,4) cnt+=1   […]

© 2018 Jarosław Czub DevBlog — Powered by WordPress