Jarosław Czub DevBlog

Ogólnie o programowaniu

Tag: Thread

Wielowątkowość cz.5 – klasy wspomagające Semaphore, Lock

Javowy framerwok do obsługi współbieżności to nie tylko dziedziczenie po interfejsie theread, ale również wiele innych przydatnych klas, interfejsów i innych rozwiązań. Niektóre z nich opisałem w poprzednich artykułach. Dzisiaj na zakończenie postaram się opisać pozostałe, nie omówię tu oczywiście wszystkich. To więc startujemy: Semaphore i Lock Standartowo w Javie metody, fragmenty kodu synchronizujemy przy […]

Java8: Wielowątkowość cz.4 – framework Fork/Join

„Dziel i zwyciężaj” sentencja, która przydaje się w codziennym programistycznym życiu. Mamy problem, podzielmy go na mniejsze i rozwiążmy. Podobną idę mamy we frameworku Fork/Join, mamy dużo danych lub coś nam się liczy długo. To wtedy, trzeba: podzieli, zrównoleglić i na samym końcu połączyć. Możemy się wtedy spodziewać, że otrzymamy przyśpieszenie. Nie należy jednak przeginać, […]

Java 8: Wielowątkowość cz.3 – egzekutory, pule wątków, Future i Callable

Na wstępie można było by sobie zadać pytanie, po co wymyślono egzekutory. Przecież możemy odpalić wątki, pozarządzać, poczekać na wykonanie pracy, itd. Ale nie ma co „wymyślać koła na nowo”, a najlepszy kod to ten którego nie trzeba pisać. Należy również wspomnieć o tym, że tworzenie wątków w ramach puli jest mniej, zasobożerne niż tworzenie […]

Java 8: Wielowątkowość cz1. – wstęp, theread, synchronizacja

Wielowątkowość w programowaniu to nie jest łatwy temat, źle użyta jest przyczyną bardzo wielu kłopotów. Ten temat będzie podzielony na parę części: Wielowątkowość cz1. – wstęp, theread, synchronizacja Wielowątkowość cz2. – komunikacja międzywątkowa, synchronizacja poprzez kolejkę Wielowątkowość cz3. – egzekutory, pule wątków, Future i Callable Wielowątkowość cz4. – framerwork Fork/Join Wielowątkowość cz5. – klasy wspomagające […]

© 2018 Jarosław Czub DevBlog — Powered by WordPress