Czasami człowiek pisząc coś w php korzysta z wyrażeń regularnych ale niekiedy nie pamięta co jaki znaczek do czego służy, dlatego przygotowałem sobie małą ściąge który znaczek do czego służy a wiec:

Znaki specjalne które należy poprzedzić znakiem

 • . [ ^ $ | ( ) * + ? {
 • . – kropka zastępuje dowolny znak
 • [abc] – definiuje litery abc
 • [0-9] – definiuje cyfry od 0 do 9
 • [0-9a-fA-F] – definiuje cyfry od 0 do 9 i znaki a-f, A-F przydatne do filtrowania znaków hexa
 • [1-9] – definiuje znaki 1, 9 oraz znak minusa
 • [^a-f] – znak ^ w zbiorze znaków oznacza negację, czyli brane są pod uwagę znaki niewyszczególnione w zbiorze

Ograniczenia liczby wystąpień danego znaku:

 • * –  zero lub więcej razy – zachłanne
 • + – jedno lub więcej dopasowań – zachłanne
 • ? zero lub jedno wystąpienie – zachłanne
 • *? zero lub więcej wystąpień – leniwe
 • +? – jedno lub więcej wystąpień – leniwe
 • ?? – zero lub jedno wystąpienie – leniwe
 • *+ – zero lub więcej wystąpień – bez nawrotów
 • ++ – jedno lub więcej wystąpień – bez nawrotów
 • ?+ – zero lub jedno wystąpienie – bez nawrotów
 • {n} – dokładnie n wystąpień – zachłanne
 • {n,} – co najmniej n wystąpień – zachłanne
 • {m,n} –  od n do m wystąpień – zachłanne
 • {n,}? –  co najmniej n wystąpień – leniwe
 • {m,n}? –   od n do m wystąpień – leniwe
 • {n}+ – dokładnie n wystąpień – bez nawrotów
 • {m,n}+ – od n do m wystąpień – bez nawrotów
 • {n,}+ – co najmniej n wystąpień – bez nawrotów

Flagi:

 • i – Wielkość liter nie ma znaczenia.
 • m – napis będzie interpretowany linia po linii (kotwice ^ oraz $ pasują do początku i końca każdej linii).
 • s – Kropka . pasuje do znaku nowej linii n.
 • x – Białe znaki są ignorowane, a wyrażenie może zawierać komentarze (w stylu basha: od znaku # do końca linii).
 • U – Zmienia zachłanność kwantyfikatorów. Zachłannym stają się kwantyfikatory ze znakiem zapytania (np. *?), zaś kwantyfikatory zwykłe (np. *) przestają być zachłanne.
 • u – Wyrażenie regularne i napis są kodowane w utf-8.
 • A – Wymusza, by kotwica ^ pasowała tylko do początku napisu.
 • D – Wymusza, by kotwica $ pasowała wyłącznie do końca łańcucha.