Aby dało się korzystać z wprowadzonych w Java 13+ ficzerów należy najpierw w Mavenie włączyć ich obsługę. Robimy to poprzez dodanie do pom.xml :

  • pluginie maven-compiler-plugin argumentu “enable-preview”
  • ustawienie wersji bytekodu która będzie używana

Poniżej przykład modyfikacji w pliku pom.xml:

	<properties>
		<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
		<maven.compiler.source>14</maven.compiler.source>
		<maven.compiler.target>14</maven.compiler.target>
	</properties>

	<plugin>
		<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
		<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
		<version>3.8.0</version>
			<configuration>
				<release>14</release>
				<compilerArgs>
					--enable-preview
				</compilerArgs>
			</configuration>
	</plugin>