Projekt biblioteki napisanej w języku Java, której zadaniem jest kompresja wygenerowanej grafiki znajdującej się w buforze karty graficznej do pliku video mpeg4.

Docelowa wersja ma zapewnić kompresję audio znajdującego się w buforze pamięciowym.

Biblioteka wykorzystuje natywnego codeca audio-video: jcodec.org
Źródła są dostępnę na platformie github.com

Przykładowy sposób użycia

Kompresji pixmapy z biblioteki libGdx

Pixmap pixmap pixmap=new Pixmap(512, 512, Pixmap.Format.RGBA8888);
PixmapEncoder encoder=new PixmapEncoder();
try {
	fileHandle=Gdx.files.internal("test.mp4");
	Gdx.app.log("create ", "Save file to: " + fileHandle.path());
	encoder.initalize(fileHandle.file(), pixmap.getWidth(), pixmap.getHeight());
	for (int i=0; i < 1024; i++){
		fractalMandelbrot(pixmap, 0.0, 0.0, 0.2 + (0.01 * i), 0.2 + (0.01 * i), 192);
		Pixmap pixmapToPicture=encoder.pixmapToPicture(pixmap);
		encoder.encodeFrame(pixmapToPicture);
	}
	encoder.close();
} catch (IOException ex) {
	Logger.getLogger(S3CodecGdxMain.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
}