Projekt silnika graficznego napisanego w 2004/2005 roku, obecnie nie jest rozwijany. Wykonany w języku C++ pozwalającego na edycję, wizualizację świata 3d. Wykonywalna wersja jest do pobrania tutaj.

Działający pod systemem:

 • Windows
 • Linux

Język programowania:

 • objektowe C++

Środowiska programistyczne używane do tworzenia programu:

 • Dev-C++ (Windows),
 • Anjuta (Linux)

Wykorzystywane biblioteki:

 • SDL – tworzenie okienek, obsługa urządzeń zewnętrznych,
 • OpenGL – biblioteka graficzna,
 • OpenAl – biblioteka dzwięku

Przykładowe video:

Wersja 0.2 obsługuje:

Render:

 • Render: objekty typu mesh, sprajty 2D, system cząsteczek, obsługa lightmap.
 • Optymalizacja wyświetlania Frustum Culling, sortowanie materiałów, multitexturowanie
 • Oświetlenie: vertex light, lightmapy,

Efekty specjalne:

 • System cząsteczek – każdą cząsteczkę opisuje 34 parametrów, 15 typów emitera,
 • Flary – algorytm wykorzystujący Occlusion Culling,
 • Niebo – SkyBox, SkySphere,
 • Mgła

Zarządca grafiki/materiałów:

 • obsługuje formaty BMP,
 • TGA z kanałem alfa,
 • JPG.

Zarządca sceny: obsługuje formaty

 • S3D – własny binarny format plików: gometria, materiały, światła, sprajty 2D, definicje systemu cząsteczek, lightmapy, definicje flar, pozostałe dane,
 • ASC – geometra,
 • ASE – geometra, materiały, światła, lightmapy,
 • 3DS – geometria, materiały, światła.

Optymalizacje obiektów:

 • sortowanie materiałów i obiektów,
 • drzewa czwórkowe.

Logika:

 • poruszanie kamerą, animacja kamery,
 • animacja obiektów – podstawowe przekształcenia,
 • detekcja kolizji (otaczające sześciany, przecięcie sfery ze ścianą),
 • testy: Occlusion Culling, Frustum Culling, otaczające sześciany, otaczające sfery,

Dźwięk:

 • obsługa formatów WAV, OGG, dźwięk przestrzenny

Framework systemu:

 • System profilujący
 • System logowania
 • Własny format plików
 • Język skryptowy
 • Wbudowane okienkowe GUI

Edytor sceny:

 • sceny
 • obiektów,
 • materiałów,
 • świateł,
 • cząsteczek,
 • nieba, mgły
 • kamery

Klawiszologia:

 • Game Mode – a,w,s,d sterowanie kamerą, mysz patrzenie
 • Edit Mode: a,w,s,d – sterowanie kamerą
 • F1,F2,F3 – włączanie wyłączenie wewnętrznego zegara
 • F4 – GUI
 • F5 – system profilujący
 • F6 – statystyka

Tryby pracy programu oraz parametry są zdefiniowane w pliku tekstowym – config.cfg