Mała testowa aplikacja do sprawdzania możliwości oraz zgodności shaderów OpenGL 2.0 pod różnymi urządzeniami mobilnymi:

Aplikacja umożliwia:

  • generowania proceduralnych obiektów 3d
  • 20 shaderów do testowania możliwości urządzeń mobilnych
  • testowanie interfejsu aplikacji
  • proceduralne generowanie obiektów 3d typu: Cube, Sphere, Cylinder, Plane, Torus, TorusKnot, Octahedron, Icosahedron

Wersja 2.0 umożliwia dodatkowo:

  • testowanie nowej koncepcji materiałów, sceny zastosowanej w nowej wersji libGdx
  • testowanie oświetlenia typu Vertex Light lub Pixel Light
  • testowanie oświetlanie typu Vertex Light w połączeniu z shaderami efektów

Przykładowe video:

Do pobrania:

Technologie i biblioteki:

  • Java, C++, OpenGL 2.0 ES Shader Language
  • s3RendLib, libGdx, OpenGL