Jarosław Czub

Ogólnie o rozwou, programowaniu i nie tylko…

Tag: SVN

Tworzenie zdalnego repozytorium git’a

Szybkie przejście z svn’a na git’a, bez kopiowania zawartości svn’a tylko aktualna wersja projektu. Na zdalnej maszynie: cd /srv/git_root/ mkdir project.git cd project.git/ git –bare init git update-server-infocd /srv/git_root/ mkdir project.git cd project.git/ git –bare init git update-server-info na lokalnym kompie: cd project git init git add * git commit -m "First commit message" git […]

Hotcopy wszystkich projektów w repozytorium SVN

Mały skrypt bash’a do wykonywania “gorącej kopii” wszystkich projektów w repozytorium SVN’a. Kopiowane są do innego katalog. “Jak wiadomo ludzi dzielimy na tych co robię kopię bezpieczeństwa oraz na tych którzy jeszcze tego nie robią”. #! /bin/bash   # # Constans # REPOS_BASE="/srv/svn/repository" BACKUP_DIR="/mnt/sdc1/_Backup/SVN" SVNADMIN_CMD="/usr/bin/svnadmin"   # # Backup all directory in repo dir # […]

© 2024 Jarosław Czub — Powered by WordPress