Język java w pełni obiektowy, między platformowy z uwagi na to, że skompilowany kod jest wykonywany przez wirtualną maszynę Javy. Chociaż jako ciekawostkę można podać iż istnieją sprzętowe procesory Javy, jako karty PCI do PC, pozwalających na odpalenie 128 lub 256 wątków javy.

Postaram się tutaj podać przydatne informacje odnośnie tego języjka:

Zmienne i obiekty:

  • większość zmiennych w Javie to obiekty
  • większość obiektów wymaga zdeklarowania przed ich użyciem
  • manipulacja obiektami przeprowadza się za pomocą referencji

Utworzenie referencji do obiektu klasy String: :

String tekst;

Powyższa linia tworzy tylko referencje a nie obiekt, jak również tak zapisana referencja nie wskazuje na żaden obiekt. Najbezpieczniejszą metodą jest inicjowanie referencji i przypisanie jej wartości:

String tekst=”Ale fajny tekst :D”;

Obiekty:
w Javie wszystkie obiekty muszą zostać utworzone przed użyciem

String tekst=new(”Ale fajny tekst :D”);

Powyższa linia tworzy nowy obiekt klasy i  przypisuje referencje do niego do zmiennej tekst. Określa również jakim ciągiem tekstowym ta zmienna ma być zainicjowana.

Zmienne proste i ich zakresy:

Typ Rozmiar Min Max Obiekt inicjujący
boolean Boolean
char 16 bit. 0 2^16-1 Character
byte 8 bit -128 127 Byte
short 16 bit. -2^15-1 2^15-1 Short
int 32 bit. -2^31 2^31-1 Integer
long 64 bit. -2^63 2^63-1 Long
float 32 bit. IEEE754 IEEE754 Float
double 64 bit. IEEE754 IEEE754 Double
void Void

Zarezerwowane słowa kluczowe:

abstract assert  boolean break  byte  case  catch  char  class  const continue default  do  double  else  enum  extends final  finally  float for  if goto  implements import  instanceof  int  interface  long  native new package  private  protected public  return  short static  strictfp  super switch synchronized this throw throws transient try void volatile while