Prosty przykład formularza do podawania danych oraz wyświetlenia ich na tosterze.

Kroki:

 1. Przy pomocy Eclipse generujemy standardowy projekt Androidowy
 2. W głównej aktywności układamy komponenty GUI (TextView, EditText, Button), poniżej wygenerowany kod Activity:
  <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
      android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
      android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
      android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
      tools:context=".MainActivity" >
   
      <TextView
          android:id="@+id/textView1"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_alignParentLeft="true"
          android:layout_alignParentTop="true"
          android:text="@string/name" />
   
      <EditText
          android:id="@+id/editName"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_alignParentLeft="true"
          android:layout_alignParentRight="true"
          android:layout_below="@+id/textView1"
          android:ems="10"
          android:inputType="textPersonName" >
   
          <requestFocus />
      </EditText>
   
      <TextView
          android:id="@+id/textView2"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_alignLeft="@+id/editName"
          android:layout_below="@+id/editName"
          android:layout_marginTop="16dp"
          android:text="@string/bornDate" />
   
      <TextView
          android:id="@+id/textView3"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_alignLeft="@+id/editDate"
          android:layout_below="@+id/editDate"
          android:layout_marginTop="15dp"
          android:text="@string/semester" />
   
      <EditText
          android:id="@+id/editDate"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_alignLeft="@+id/textView2"
          android:layout_alignRight="@+id/editName"
          android:layout_below="@+id/textView2"
          android:ems="10"
          android:inputType="date" />
   
      <EditText
          android:id="@+id/editSemestr"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_alignLeft="@+id/textView3"
          android:layout_alignRight="@+id/editDate"
          android:layout_below="@+id/textView3"
          android:ems="10"
          android:inputType="textMultiLine" />
   
      <Button
          android:id="@+id/buttonSave"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_alignRight="@+id/editName"
          android:layout_below="@+id/editSemestr"
          android:layout_marginRight="18dp"
          android:layout_marginTop="18dp"
          android:text="@string/save" />
   
  </RelativeLayout>
 3. Do klasy zasobów String (res/values/string.xml) dodajemy napisy używane w labelach:
      <string name="name">Imię i nazwisko</string>
      <string name="bornDate">Data urodzenia</string>
      <string name="semester">Semester</string>
      <string name="save">Zapisz</string>
 4. W klasie obsługującej główne Activity dodajemy kod odczytujący teksty wpisane w formularzu oraz wyświetlający je na tosterze:
  package net.shad.droidlern;
   
  import android.os.Bundle;
  import android.app.Activity;
  import android.view.Menu;
  import android.view.View;
  import android.view.View.OnClickListener;
  import android.widget.Button;
  import android.widget.EditText;
  import android.widget.Toast;
   
  public class MainActivity extends Activity {
   
      @Override
      protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
          super.onCreate(savedInstanceState);
          setContentView(R.layout.activity_main);
   
          //
          // Pobranie Id buttona oraz przypisanie do niego reakcji na onClick
          //
          Button btn=(Button)findViewById(R.id.buttonSave);
          btn.setOnClickListener(new OnClickListener() {
   
              @Override
              public void onClick(View v) {
                  getTextElement();
              }
          });
   
      }
   
      @Override
      public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
          // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
          getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
          return true;
      }
   
      /*
       * Pobranie zawartosci formularza oraz wyswietlenie na Toast
       */
      private void getTextElement(){
   
          //
          // Pobranie ID elementow GUI
          //
          EditText editName=(EditText)findViewById(R.id.editName);
          EditText editData=(EditText)findViewById(R.id.editDate);
          EditText editSemestr=(EditText)findViewById(R.id.editSemestr);
   
          //
          // Pobranie zawartosci elementow formatki
          //
          String message=editName.getText()+"n"+editData.getText()+"n"+editSemestr.getText();
   
          //
          // Wyswietlenie tekstu na Toast
          //
          Toast.makeText(this, message, Toast.LENGTH_LONG).show();
      }
   
  }
 5. Rezultat kodu aplikacji: