Domyślnie w Yii2 skopanie jest logowanie błędów ErrorException, itd, nie zapisują się do loga, tylko lecą do >/dev/null … rozwiązanie jest trochę na okrętkę, ale działa:

try{
	/* Error code */
} catch (yii\base\ErrorException $ex){
	Yii::error("ErrorException: file: ".$ex->getFile()." line: ".$ex->getLine()."\nPrevious Track: ".$ex->getPrevious()."\n\nStack: ".$ex->getTraceAsString());
	throw new yii\base\ErrorException($ex);
}

oraz modyfikacja konfiguracji logera w przypadku testów realizowanych przez codeconception:

  'log' => [
	 'traceLevel' => 3,
	 'targets' => [
		[
		   'class' => 'yii\log\FileTarget',
		   'levels' => ['error', 'warning'],
		],
		[
		   'class' => 'yii\log\FileTarget',
		   'except' => ['yii\base\ErrorException:*'],
		   'levels' => ['error'],
		   'exportInterval' => 1,
		   'logFile' => '@tests/runtime/logs/exception.log',
		],
	 ],
  ],