Fasada upraszcza oraz unifikuje dostęp do grupy klas lub jednej klasy o rozbudowanym API. Fasada tworzy nowy interfejs o wysokiej abstrakcji, który upraszcza korzystania z całego systemu.

W praktyce z fasadą możemy spotkać się w sytuacji, gdy tworzymy serwis rozdzielony na frontend  oparty na technologiach webowych (Java Script, HTML, CSS, itd.) i backend gdzie komunikacja odbywa się przy pomocy zapytań RESTowych. Wtedy dobrze jest na wejściu backendu zastosować wzorzec Fasada, który dostarczy jedno zunifikowane API, a resztę poupychać po podserwisach odpowiedzialnych za każdy element z danej dziedziny. Fasada może pełnić również rolę adaptera kiedy dokonuje konwersji interfejsu, np. może to wystąpić w przypadku gdy w nowej wersji biblioteki której używamy zostało zastosowane nowe niekompatybilne API.

Zalety:

 • Jeden punkt styku systemu z naszym rozbudowanym systemem. Możemy dokonywać zmian bez konieczności informowania systemu Klienta o tym że coś zmodyfikowaliśmy
 • W przypadku monolitycznego systemu, którego chcemy przerobić na mikroserwisy, na wejściu monolita można postawić fasadę. Możemy wtedy spokojnie przełączać poszczególne elementy naszego systemu bez obawy, że coś u klienta się popsuje.
 • Możemy w jednym miejscu dokonać transformacji danych, logowania co się dzieje
 • Fasada może być również mechanizmem filtrującym, który zatrzyma nie zautoryzowany ruch

Wady:

 • Jak przestanie działać serwis, który stanowi fasadę, to Klient odnosi wrażenie że pada cały system. Ale w praktyce można się przeciw temu zabezpieczyć stosując load balancery, proxy typu High Availability, itd.

Przykład:

System sterowania domem, który implementuje wiele różnych podsystemów, a chcemy mieć jedno uniwersalne API. Więc na wejściu zastosujemy fasadę.

interface Light{
  void on();
 
  void off();
}
 
interface Door{
  void open();
 
  void close();
 
  void lock();
 
  void unlock();
}
 
class HallLight implements Light{
 
  @Override
  public void on(){
 
   System.out.println("Hall light on.");
 
  }
 
  @Override
  public void off(){
 
   System.out.println("Hall light off.");
 
  }
}
 
class LivingRoomLight implements Light{
 
  @Override
  public void on(){
 
   System.out.println("Living room light on.");
  }
 
  @Override
  public void off(){
 
   System.out.println("Living room light off.");
  }
}
 
class MainDoor implements Door{
 
  @Override
  public void open(){
 
   System.out.println("Main door open.");
  }
 
  @Override
  public void close(){
 
   System.out.println("Main door close.");
  }
 
  @Override
  public void lock(){
 
   System.out.println("Main door lock.");
  }
 
  @Override
  public void unlock(){
 
   System.out.println("Main door unlock.");
  }
}
 
class GarageDoor implements Door{
 
  @Override
  public void open(){
 
   System.out.println("Garage door open.");
  }
 
  @Override
  public void close(){
 
   System.out.println("Garage door close.");
  }
 
  @Override
  public void lock(){
 
   System.out.println("Garage door lock.");
  }
 
  @Override
  public void unlock(){
 
   System.out.println("Garage door unlock.");
  }
}
 
class MainApi{
 
  private Light livingRoomLight = new LivingRoomLight();
  private Light hallLight = new HallLight();
  private Door mainDoor = new MainDoor();
  private Door garageDoor = new GarageDoor();
 
  public void lockHome(){
 
   System.out.println("------ LOCK HOME -----");
   livingRoomLight.off();
   hallLight.off();
   mainDoor.lock();
   garageDoor.lock();
  }
 
  public void unlockHome(){
 
   System.out.println("------ UNLOCK HOME -----");
   hallLight.on();
   mainDoor.unlock();
   garageDoor.unlock();
  }
 
  public void lightOff(){
 
   System.out.println("------ LIGHT OFF -----");
   livingRoomLight.off();
   hallLight.off();
  }
 
  public void lightOn(){
 
   System.out.println("------ LIGHT ON -----");
   livingRoomLight.on();
   hallLight.on();
  }
}
 
public class DesignPatternsFacade{
 
  public static void main(String[] args){
 
   MainApi mainApi = new MainApi();
   mainApi.lockHome();
   mainApi.unlockHome();
   mainApi.lightOn();
   mainApi.lightOff();
  }
}