Wreszcie dali w Java coś co pomaga w przypadku zapisywania wielolinijkowych tekstów (na marginesie w PHP to już było od wieków). Czy jest to użyteczny ficzer, jak zwykle to zależy. Czasami w sofcie potrzebujemy wydrukować na ekranie/konsoli, zapisać do pliku kilka-kilkadziesiąt linijek tekstu. Na pewno jest trochę bardziej czytelniej:

String oldJavaString = "Usage: route [-nNvee] [-FC] [<AF>]      List kernel routing tables\n" +
"    route [-v] [-FC] {add|del|flush} ... Modify routing table for AF.\n" +
"\n" +
"    route {-h|--help} [<AF>]       Detailed usage syntax for specified AF.\n" +
"    route {-V|--version}         Display version/author and exit.\n" +
"\n" +
"    -v, --verbose      be verbose\n" +
"    -n, --numeric      don't resolve names\n" +
"    -e, --extend       display other/more information\n" +
"    -F, --fib        display Forwarding Information Base (default)\n" +
"    -C, --cache       display routing cache instead of FIB\n";


String newJavaString = """
Usage: route [-nNvee] [-FC] [<AF>]      List kernel routing tables
route [-v] [-FC] {add|del|flush} ... Modify routing table for AF.

route {-h|--help} [<AF>]       Detailed usage syntax for specified AF.
route {-V|--version}         Display version/author and exit.

   -v, --verbose      be verbose
   -n, --numeric      don't resolve names
   -e, --extend       display other/more information
   -F, --fib        display Forwarding Information Base (default)
   -C, --cache       display routing cache instead of FIB
""";

    System.out.println("newJavaString = " + newJavaString);
    System.out.println("oldJavaString = " + oldJavaString);

Ps. Jak widać ten formater kodu nie kojarzy poprawnie potrójnego cudzysłowia.