W tym arcie porównamy sobie róznice pomiędzy modelami używanymi do generowania grafik. Nie, nie martwcie się, nie będzie to nudny artykuł, wygenerowałem przy pomocy Stabble Diffusion Network grafiki na takich samych parametrach, ale z różnymi modelami. To pozwoli nam zobaczyć nam, jak różnią się modele na podstawie trenowania i jakie prezentują styl, itd.

Poniewż modele są różnie wytrenowane dlatego jedne generują bardzo realistyczne obrazy, podczas gdy inne skupiają się na tworzeniu bardziej bajkowych i artystycznych prac. Niektóre modele mają wyraźne cechy graficzne, takie jak kontury i cienie, podczas gdy inne skupiają się na kolorach i teksturach.

A więc lecimy:

Model: Runwayml: Stable Diffusion v1.5

Link do modelu: Runwayml: Stable Diffusion v1.5

Pierwsza grafika:

Prompt: A young woman with red dress sitting in a wooden table drinking a cup of coffee
Negative: ugly, tiling, poorly drawn hands, poorly drawn feet, poorly drawn face, out of frame, extra limbs, disfigured, deformed, body out of frame, blurry, bad anatomy, blurred, watermark, grainy, signature, cut off, draft
Size: 768x768px
Steps: 100
Guidance scale: 7.5
Seed: 400689951

Druga grafika

Prompt: copper metallic underwater city | street view | future cars | very detailed | cyberpunk 2077 lighting | sun shine
Negative:
Size: 768x768px
Steps: 100
Guidance scale: 7.5
Seed: 2136539514

Trzecia grafka

Prompt: photo of a realistic dune movie | shai-hulud sand worm with teeth | dramatic light | cinematic lighting | art station | 4k cinematic, masterpiece | volumetric lighting
Negative:
Size: 768x768px
Steps: 100
Guidance scale: 7.5
Seed: 1734750558

Model: StabilityAI: Stable Diffusion v2.1

Link do modelu: StabilityAI: Stable Diffusion v2.1


Model: StabilityAI: Stable Diffusion v2.1 Base

Link do modelu: StabilityAI: Stable Diffusion v2.1 Base


Model: CompVis: Stable Diffusion v1.1

Link do modelu: CompVis: Stable Diffusion v1.1


Model: CompVis: Stable Diffusion v1.2

Link do modelu: CompVis: Stable Diffusion v1.2


Model: CompVis: Stable Diffusion v1.3

Link do modelu: CompVis: Stable Diffusion v1.3


Model: CompVis: Stable Diffusion v1.4

Link do modelu: CompVis: Stable Diffusion v1.4


Model: Prompthero: Openjourney

Link do modelu: Prompthero: Openjourney


Model: Prompthero: Openjourney v2.0

Link do modelu: Prompthero: Openjourney v2.0


Model: Prompthero: Openjourney v4.0

Link do modelu: Prompthero: Openjourney v4.0


Generalnie to jest próbka kilku wybranych modeli, na chwilę publikacji artu mam 52 modele ładowane offline. Wygenerować grafiki można na aplikacji: ArtiMid, na tą chwilę to jest eksperyment po godzinach pracy, dlatego:

  • jest to wersja, pre, pre, pre ……… alfa
  • wygenerowane grafiki są widoczne na danym loginie
  • wywalone są filtry wygenerowanego contentu
  • front jest jaki jest
  • generator może się zwieszać, itd.