Niekiedy trzeba automatycznie zainicjować servlet podczas startu serwera w tym celu wpisujemy w web.xml w sekcji <servlet>: <servlet> <servlet-name>Test</servlet-name> <servlet-class>test.TestSrv</servlet-class> <load-on-startup>1</load-on-startup> </servlet> Oraz tworzymy metodę inicjującą klasę: @Override public void init(ServletConfig config) throws ServletException { System.out.println(“—————————–“); System.out.println(” Init Servlet “); System.out.println(“—————————–“); } }