Jarosław Czub

Ogólnie o rozwou, programowaniu i nie tylko…

Category: Linux

Tworzenie zdalnego repozytorium git’a

Szybkie przejście z svn’a na git’a, bez kopiowania zawartości svn’a tylko aktualna wersja projektu. Na zdalnej maszynie: cd /srv/git_root/ mkdir project.git cd project.git/ git –bare init git update-server-infocd /srv/git_root/ mkdir project.git cd project.git/ git –bare init git update-server-info na lokalnym kompie: cd project git init git add * git commit -m "First commit message" git […]

Konfiguracja serwera z CentoOS 7

Dawno nie było wpisu, dzisiaj coś na temat przygotowania serwera z CentoOS 7 Założenia, tworzymy serwer tak aby w miarę poprawnie wsio chodziło i działało: 1. Minimalna instalacja CentoOS 7.1, skonfigurowana sieć oraz działające połączenie z internetem, ip testowego serwera to 192.168.10.1 nazwa: vm1.test.pl, zarządzanie serwerem przy pomocy ISPConfig 2. Aktualizacja systemu yum update -y […]

Dostęp do serwisu dla danego IP przez proxy

Przenosiłem serwis na nowy serwer, gdzie był dostęp tylko dla wybranych IP. Po przeniesieniu “zonk” nikt nie ma dostępu, okazało się ze po drodze jest małe proxy :\ … W necie, po małym grzebaniu znalazło się rozwiązanie, wykorzystanie warunku “SetEnvIF” w htaccess’ie Kawałek kodu: order deny,allow deny from all SetEnvIF X-Forwarded-For “3.4.5.6” AllowIP SetEnvIF X-Forwarded-For […]

Trochę automatyzacji

Codziennie powtarza się jakieś czynności, niektóre są “trochę upierdliwe” aż do bólu. Szczególnie gdy mamy “czarne pudełko”, którego za bardzo nie możemy ruszyć i co jakiś czas się zawiesza. Robi się monotonie te same czynności co jakiś czas, ale od czego maszyna i czemu nie może tego robić sama. Nie trzeba pisać wielkich programów, wystarczy […]

Hotcopy wszystkich projektów w repozytorium SVN

Mały skrypt bash’a do wykonywania “gorącej kopii” wszystkich projektów w repozytorium SVN’a. Kopiowane są do innego katalog. “Jak wiadomo ludzi dzielimy na tych co robię kopię bezpieczeństwa oraz na tych którzy jeszcze tego nie robią”. #! /bin/bash   # # Constans # REPOS_BASE="/srv/svn/repository" BACKUP_DIR="/mnt/sdc1/_Backup/SVN" SVNADMIN_CMD="/usr/bin/svnadmin"   # # Backup all directory in repo dir # […]

Redis zwiększenie limitu klientów

Czasami Redis zwiesza się jeżeli obsługuje powyżej 1024 klientów, wynika to z ograniczeń ilości otwartych deskryptorów w linuksie, żeby to obejść trzeba wykonać: jako root: echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches echo 1 > /proc/sys/vm/overcommit_memory   dodać wpis do: /etc/security/limits.conf * soft nofile 10240 * hard nofile 10240   dodać wpis do: /etc/sysctl.conf vm.overcommit_memory = 1   […]

© 2024 Jarosław Czub — Powered by WordPress